کتاب انقلاب اسلامی مصطفی ملکوتیان پیام نور

قابل سرچ + جزوه + نمونه سوال

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 259 صفحه است

تصاویر پیش نمایش فایل خریداری شده

کتاب انقلاب اسلامی ایران مصطفی ملکوتیان 259 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده شده است.

دانلود کتاب انقلاب اسلامی پیام نور pdf

دانلود کتاب انقلاب اسلامی ملکوتیان pdf قابل سرچ

دانلود کتاب انقلاب اسلامی پیام نور مصطفی ملکوتیان

دانلود کتاب انقلاب اسلامی ملکوتیان pdf

اثر پیش رو کتابی است درسی برای درس دو واحدی انقلاب اسلامی ایران عنوان کتاب زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی) که با قلمی روان توسط استاد ارجمند آقای دکتر مصطفی ملکوتیان، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران نگارش یافته است.

نویسنده در این اثر با رهیافتی فرهنگی به تبیین زمینه ها، علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. مباحثی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته، ابتدا تبیین رهیافت های علمی مختلف، و رهیافت مورد نظر برای تبیین انقلاب اسلامی و سپس پیشینه تاریخی، بررسی دوران صفویه و قاجاریه، قدرت سیاسی و ویژگی های آن در دوران پهلوی اول و دوم و نیز قدرت اجتماعی، ویژگی ها و اقدامات می باشد.

فهرست مطالب کتاب انقلاب اسلامی ایران مصطفی ملکوتیان:

مقدمه

بخش نخست: زمینه ها، علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی؛ یک رهیافت فرهنگی

  • فصل اول: رهیافت علمی
  • فصل دوم: پیشینه تحولات کشور
  • فصل سوم: قدرت سیاسی؛ ویژگی ها و اقدامات
  • فصل چهارم: نیروی چهارم؛ ویژگی ها و اقدامات

بخش دوم: بازتاب جهانی انقلاب اسلامی

  • فصل اول: محور های مختلف در بازتاب های نظری و علمی انقلاب اسلامی
  • فصل دوم: انقلاب سلامی؛ نظام بین الملل و آینده غرب

پیوست: انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز

  • آنها از انقلاب های واقعی

کتابنامه

فهرست اشخاص، اماکن و اصطلاحات